งานเลี้ยงขอบคุณ ภาคีเครือข่าย

จากการดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด (ทำให้รพ.สต.กอตอตือร๊ะ ได้รับเป็น รพ.สต.ระดับจังหวัด) และรเตรียมการประกวดะดับเขต ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหลากหลาย รพ.สต. สสอ.  และภาคีเครือข่าย วันนี้ (30 กันยายน 2557) ขอจึงจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณ เพื่อตอบแทนน้ำใจความความดีที่มอบให้ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ ได้รับการยอมรับ


ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ