งานระบาดวิทยา

srrt_logo

คำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายตำบลกอตอตือร๊ะ


ระบบรายงานicon_graph


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ