ตำแหน่งที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ

ตั้งอยู่ที่..บ้านจือแร  หมู่ 4  ตำบลกอตอตือร๊ะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ติดต่อ 073-370426    อีเมล์  koto10066@hotmail.com


แผนที่สามารถซูม เข้า-ออก ได้


ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ