ปลูกผักกินเองในพื้นที่จำกัด ลดค่าใช้จ่าย-ไร้สารพิษ


/data/content/23977/cms/e_acdfjmnoruvy.jpg
ใครที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อยข้างจำกัด ในบริเวณบ้าน อพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดฯ หันมาปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง เพราะนอกจากจะประหยัดแถมยังปลอดสารพิษอีกด้วย
พืชผักสวนครัวส่วนใหญ่ที่แนะนำให้ปลูก จะเป็นพืชที่มีอายุสั้น เก็บผลผลิตเร็ว และดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญสามารถปลูกในพื้นที่จำกัดได้ เช่น ผักชี ต้นหอม คะน้า ผักบุ้งจีน กะเพรา โหระพา แมงลัก พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ฯลฯ
วิธีการปลูก
- เตรียมกระถาง ขวดพสาติก หรือภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว
- ผสมดินสำหรับปลูก โดยใช้ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 1 ส่วน และแกลบดำ 1 ส่วน
- ผสมส่วนผสมทั้งหมดลงดิน แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้
- ขุดดินในเป็นรู หยอดเม็ดหรือหว่าน โดยกะระยะห่างของเมล็ด ให้เหมาะสมกับชนิดของผัก แล้วกลบด้วยดินปลูก
- นำภาชนะไปวางไว้ที่ที่โดนแดด อย่างน้อยครึ่งวัน รดน้ำ เช้า–เย็น โดยรดให้ดินในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
การดูแลรักษา
- ผักที่ปลูกนั้น ต้องคอยดูแล และกำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยหากผักเจริญเติบโตไม่ดี และหากมีการปลูกผักในครั้งต่อไปนั้นควรเปลี่ยนเป็นดินใหม่อีกด้วย
การเก็บเกี่ยว
- หากเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบนั้น ให้เก็บใบล่างก่อน เหลือยอดบนไว้เจริญเติบโตต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า
- หากเป็นผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภคนั้น ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้น จะทำให้มีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตได้เพื่อให้เราบริโภคอีก เช่น กะเพรา โหระพา ฯลฯ
/data/content/23977/cms/e_acfklpstuw45.jpg/data/content/23977/cms/e_acdekqrvwxz5.jpg
ข้อดีของการปลูกผักไว้ทานเองนั้น คือ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปจ่ายตลาดในแต่ละครั้งไม่มากก็น้อย
- ประหยัดพื้นที่ในการปลูก และสามารถเคลื่อนย้ายได้
- สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว
- สามารถนำผักที่ปลูก ไปวางตกแต่งในบ้านหรือระเบียงได้อีกด้วย
การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง นอกจากจะใช้พื้นที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ผู้ปลูกจะภูมิใจในผลผลิตฝีมือตนเองและครอบครัวเสมอ ซึ่งอาหารจานต่อไปที่ปรุงด้วยผลงานตัวเอง รสชาติจะอร่อยกว่าภัตตาคารร้อยเท่าพันเท่า ไม่เชื่อลองดูครับ


ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ