ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเฉพาะกิจ อสม.ต.กอตอตือร๊ะ


ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเฉพาะกิจ (เตรียมความพร้อมรับการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด) อสม.ต.กอตอตือร๊ะ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ